DAY 7 CHALLENGE

Yin X

Yin IX

Yin VIII

Yin VII

Yin VI

Yin V

Yin IV

Yin III